Privacy Policy

Popkoor Ambissjes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Popkoor Ambissjes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Popkoor Ambissjes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via popkoor.ambissjes.nuth@gmail.com

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Popkoor Ambissjes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Popkoor Ambissjes  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van de sponsor worden door Popkoor Ambissjes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Popkoor Ambissjes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Popkoor Ambissjes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Door het verstrekken van uw logo en/of visitekaartje geeft u Popkoor Ambissjes toestemming voor vermelding van uw sponsoring op de website en Facebookpagina.

Bij wijziging van uw instemming verzoeken wij u schriftelijk contact op te nemen met het bestuur.

Datalekken? Wat is er gebeurd?

Apparaat gestolen of verloren met daarop persoonsgegevens:

Inbraak in een gebouw of computer waar persoonsgegevens van popkoor Ambissjes opgeslagen zijn:

Persoonsgegevens van Popkoor Ambissjes zijn zichtbaar geworden voor niet-geautoriseerde personen:

Er zijn persoonsgegevens van Popkoor Ambissjes verloren gegaan door:Popkoor Ambissjes

Onze repetities vinden plaats op maandagavond van 20.00u - 22.00u.

Café I gen Dörp
Körnerstraat 26
6363 BX Wijnandsrade

Email: [javascript protected email address]